Vyšetrenie zrakovej ostrosti


Popis

Vyšetrenie zrakovej ostrosti patrí medzi základné očné vyšetrenie. Vyšetrením môžeme posúdiť či oči netrpia tzv. refrakčnou vadou. Refrakčná vada oka je stav, keď oko nie je schopné zaostriť blízky alebo vzdialený bod. Pacient s refrakčnou chybou vidí rozmazane. V prípade, že vidíte rozmazane do diaľky, vada sa nazýva krátkozrakosť. Pri ďalekozrakosti vidíte rozmazane pri čítaní.

Podrobnosti

Poskytuje
20 €

O nás

Adresa

Laurinská 12, Bratislava

Získajte trasu